Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 27.11.2019

Održano gostujuće predavanje g-đe Jovane MićunovićX

U sklopu organizacije nastave "Praktična obuka 3", 25.11.2019. godine, održano je predavanje na temu saradnje turističkih agencija sa hotelima. Gostujući predavač bila je g-đa Jovana Mićunović, izvršni dirktor TA "Jamb Travel" i direktor hotela "Adria" iz Budve.


G-đa Mićunović, svoje dugogodišnje radno iskustvo u oblasti prodaje i marketinga i rukovodećim pozicijama u turizmu i hotelijerstvu, prenijela je kroz prezentaciju i izlaganje prisutnim studentima na veoma plastičan i opipljiv način.
U predavanju su, dokumentovano i sa iskustvenog stanovišta, predstavljeni svi oblici saradnje između agencija i hotela i ukazano je na značaj njihove dobre komunikacije i povezanost, kao i na značaj saradnje sa ostalim privrednim subjektima i organizacijama uključenim u turističko poslovanje.

Studenti su ovom prilikom mogli da se upoznaju sa pravnim odnosima koji se zasnivaju između hotela i agencija, odnosno vrstama ugovora koji se između njih sklapaju i obavezama koje iz njih proizilaze za obije ugovorene strane.

Broj posjeta : 230