Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 14.03.2020

OD 16. MARTA PRIVREMENA OBUSTAVA NASTAVE I PRIVREMENE MJERE ZA SPREČAVANJE NASTANKA I ŠIRENJA KORONA VIRUSAMinistarstvo zdravlja Crne Gore, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti naredilo je preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenje u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja korona virusa.

Jedna od privremenih mjera je i prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine.

S tim u vezi, obavještavamo DA SE NASTAVA NA SVIM ORGANIZACIONIM
JEDINICAMA UNIVERZITETA CRNE GORE OBUSTAVLJA, POČEV OD PONEDJELJKA 16. MARTA TEĶUĆE GODINE.

Takođe, Ministarstvo zdravlja između ostalih preporučilo je državnim organima, javnim ustanovama i dr. državnim organima i preduzećima da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće.

Pri tome, treba da se odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online,… ).

Imajući u vidu prednje preporuke obavezuju se dekani organizacionih jedinica da za vrijeme trajanja privremenih mjera obezbijede minimum procesa rada, vodeći računa da se rizik od obolijevanja zaposlenih od navedenog virusa svede na najmanju moguću mjeru.


 R E K T O R,


PROF. DR DANILO NIKOLIĆ

Broj posjeta : 335