Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 24.06.2020

Koordinator rada na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo: Za dinamično i kreativno buduće poslovno okruženje FTH je prava adresa za vasImage

Dragi studenti,

Birati buduću profesiju koja zauzima treće mjesto među privrednim sektorima u svijetu, studirati u turističkoj destinaciji kojoj je turizam strateško opredjeljenje, u UNESCO-vom Kotoru, u kojem studenti žive turizam, na fakultetu koji baštini tradiciju obrazovanja u oblasti turizma od 60-tih godina prošlog vijeka, znači napraviti pravi izbor.

Nastavni plan i program Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, akreditovan 2017. godine prati savremene trendove i komparativna iskustva vodećih fakulteta iz oblasti turizma i hotelijerstva. Studentska praksa, kao obavezni segment nastavnog procesa sa teorijskim znanjima koje studenti stiču na našem fakultetu, obezbjeđuju znanja, vještine i kompetencije koje veoma dinamično turističko tržište zahtijeva. Čast je biti među fakultetima koji su kontinuirano u samom vrhu, kada je u pitanju zainteresovanost maturanata.

Veliki broj svršenih studenata koji grade karijeru, kako u zemlji tako i u inostranstvu, najbolja su preporuka da su studije turizama najbolji izbor i da su im im stečena znanja bila čvrst oslonac u budućoj profesiji. Ako želite dinamično i kreativno buduće poslovno okruženje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo je za vas prava adresa.

 

Prorektor Univerziteta Crne Gore i koordinator rada na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo,

prof. dr Đurđica Perović

 

Korisni linkovi: 

- Linkovi za informacije o upisu na Univerzitet Crne Gore

Broj posjeta : 699