Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Informacija o prijemnom ispitu na master studijama Fakulteta za turizam i hotelijrstvo
Informacija o prijemnom ispitu na master studijama Fakulteta za turizam i hotelijrstvo

Obavještavaju se kandidati da će se uskoro objaviti konkurs za master studije. Neophodne informacije o obaveznom prijemnom ispitu su date u nastavku.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu master studija Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, polažu prijemni ispit iz dva dijela.
Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na prijemnom ispitu je 50 bodova.

 1. Prvi dio je test od 40 bodova, koji treba položiti sa minimum 70% ili 28 bodova, iz okvirnih pitanja u nastavku i literature u prilogu

Okvirna pitanja za polaganje prijemnog ispita su:

 • Karakteristike turističke industrije
 • Istorija razvoja turizma
 • Mjerenje turističkog prometa
 • Faktori turističke tražnje
 • Ekonomski uticaji turizma
 • Socijalni i kulturni aspekti turizma
 • Turizam i životna sredina
 • Turistička potrošnja
 • Marketing u turizmu
 • Turistička politika, planiranje i ravoj
 • Uloga države u planiranju i razvoju turizma
 • Turizam u zemljama u razvoju
 • Turizam po svjetskim regijama
 • Budući trendovi u turizmu

 

 1. Drugi dio od 10 bodova je intervju koji uključuje pismeni dio na engleskom jeziku (do 300 riječi na temu ličnih interesovanja u vezi sa turizmom/hotelijerstvom) i usmeni dio (razgovor sa Komisijom)

Literatura za prijemni ispit:

 • Lickorish, J.L., Jenkins, C.L., (2006) An Introduction to Tourism, Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford.
 • Cohen, E., (2004) Contemporary Tourism: Diversity and Change, Elsevier, Oxford.
 • Cooper, C. i Hall, M., (2008) Contemporary Tourism: An International Approach, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Holloway J. C. i Taylor, N., (2006) The Business of Tourism, 7th Edition, Prentice Hall, London.
 • Jafari, J., (2000) Encyclopedia of Tourism, Routledge, London.

 

Prijemni ispit se polaže u zgradi Fakulteta. Raspored polaganja prijemnog ispita sa terminima biće naknadno objavljen. Kandidati su u obavezi da ponesu ličnu kartu ili pasoš na prijemni ispit.

 

Osobe sa hendikepom mogu da polažu prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osobe sa hendikepom prilažu uz prijavu na konkurs pisano obrazloženje načina na koji je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita.

Dokumenti

Broj posjeta : 2440

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.