Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Prijava mentora
Obavještavaju se studenti postdiplomskih specijalističkih studija koji nisu dostavili formular sa prijavom mentora da isti dostave do 01.06.2021. godine.

Broj posjeta : 110