Fakultet za turizam i hotelijerstvo

ŠKOLARINA
Obavještavaju se studenti Fakulteta za turizam i hotelijerstvo da su u obavezi da izmire svoja dugovanja za studijsku 2020/21. godinu, do utorka, 01.06.2021. godine.

Broj posjeta : 199