Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Odbrana magistarskog rada - Ana Vitić
Obavještava se javnost da će kandidat Vitić Ana javno braniti magistarski rad pod nazivom "Ekosertifikacija u funkciji održivog marketing menadžmenta Crne Gore kao turističke destinacije", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Andriela Vitić-Ćetković, mentor,

Prof. dr Ivona Jovanović, član.

 

Odbrana će se održati dana 08.11.2021. godine sa početkom u 14.30 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 75

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.