Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Odbrana magistarskog rada - Ana Vukasović
Obavještava se javnost da će kandidat Vukasović Ana javno braniti magistarski rad pod nazivom "Turistički potencijali ruralnog područja Boke Kotorske" pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Aleksa Vučetić, predsjednik Komisije,

Prof. dr Đurđica Perović, mentor,

Prof. dr Vesna Vujačić, član.

 

Odbrana će se održati dana, 23.11.2021. godine sa početkom u 14,00 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 40

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.