Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 08.07.2019

VAŽNO OBAVJEŠTENJEFakultet za turizam i hotelijerstvo će do okončanja upisa u 2019/20. godinu, vršiti uvid u evidenciju o izvršavanju obaveza svakog studenta pojedinačno i izvršiti postupke za regulisanje njihovog statusa.

Ukoliko student nije izvršio obaveze preuzete ugovorom o studiranju i nije blagovremeno upisao narednu godinu studija (čl. 146 Statuta UCG), biće ispisan sa Fakulteta.

Broj posjeta : 1035