Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 12.12.2019

Odbrana magistarskog rada - Ivanka PerovićObavještava se javnost da će kandidat Perović Ivanka javno braniti magistarski rad pod nazivom " Inovirani koncept razvoja ekoturizma u klasteru Cetinje - Kotor ", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Aleksa Vučetić, mentor,

Prof. dr Vesna Vujačić, član.

 

Odbrana će se održati dana 18.12.2019. godine sa početkom u 14 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 100