Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 28.04.2020

Rad na uvid javnosti - mr Olivera BlagojevićDoktorska disertacija mr Olivere Blagojević, zaposlene u preduzeću Montell” d.o.o Cetinje ,pod naslovom „Koncepcija satisfakcije potrošača u hotelskoj industriji Crne Gore“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija, u sastavu:

- Prof. dr Rade Ratković, profesor emeritus Univerziteta Adratik Bar

- Prof. dr Božo Mihailović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u penziji,

- Prof. dr Andriela Vitić- Ćetković, redovni profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore

Pregled doktorske disertacije i Izvještaja se može izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Fakulteta za pomorstvo, a primjedbe se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

Broj posjeta : 74