Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 25.03.2020

KONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ NA TEMU ''SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM'' - ROK ZA PRIJAVE DO 22.APRILAKONKURS ZA NAJBOLJI ESEJ NA TEMU

''SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM''

 

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Crnogorski olimpijski komitet i Crnogorska sportska akademija pozivaju kandidate širom naše države i svijeta da se prijave za takmičenje za najbolji esej. Takmičenje je otvoreno za sve studente i nastavnike, sportiste, sportske trenere i medijske stručnjake, kao i za ostalu stručnu javnost, koji žele da unaprijede sport i fizičku aktivnost u vrijeme izolacije. Kandidati pišu esej na temu ''Sport i fizička aktivnost u izolaciji izazvanoj korona virusom''.

 

OBLAST:

 

Sport i fizička aktivnost

 

OPIS:

 

Takmičenje ima za cilj da otvori široku debatu u vrijeme izolacije na temu uticaja savremenih okolnosti na sport kao fenomen današnjice u svijetu, fizičku aktivnost, i zdravlje iz svih dostupnih perspektiva kao što su, prije svega takmičarska, te sociološka, psihološka, pedagoška, ekonomska, zdravstvena, politička, medijska, turistička i sva druga pitanja koja mogu unaprijediti navedenu oblast u kriznim vremenima, te da upozna sve potencijalne čitaoce sa neizvjesnošću u svakodnevnom životu sa kojom smo se iznenada susreli i sa kojom se moramo izboriti u bliskoj budućnosti.

 

Dobitniku prve nagrade će pripasti prenosivi računar (laptop), dok su druga i treća nagrada planirane da budu u novčanim iznosima, i to: 200 eura za drugu i 100 eura za treću nagradu. Eseji dobitnika nagrada biće objavljeni u naučnom časopisu "Journal of Anthropology of Sport and Physical Education" koji se nalazi na internet sajtu: www.jaspe.ac.me.

 

Dobitnici nagrada će, takođe, dobiti jednogodišnje članstvo u NU "Crnogorska sportska akademija".

 

USLOVI:

 

Uslovi za prijavu eseja su da kandidati, pored eseja na temu ''Sport i fizička aktivnost u izolaciji izazvanoj korona virusom'', prilože i potpisanu izjavu o autorstvu, kao i izjavu o potencijalnom konfliktu interesa (obije u slobodnoj formi).

 

NAČIN PRIJAVE:

 

Da bi konkurisali na samom takmičenju, kandidati moraju poslati esej na crnogorskom (odnosno, srodnim jezicima) ili engleskom jeziku, potpisane izjave o autorstvu i o potencijalnom konfliktu interesa, na navedenu email adresu, sve u elektronskom formatu. Esej mora biti originalan i napisan na utvrđenu temu, da nema manje od 1000 i više od 2000 riječi. Unos teksta mora biti otkucan, s razmakom između pisanih redova 1.5pt, u fontu Times New Roman, veličine slova 12, s granicom od dva centimetra na bočnim ivicama stranice. Standard sadržaja i stila iz APA sandarda za pisanje istraživačkih radova, 6. izdanje, će se očekivati u slučaju da se navodi dokumentacija izvora u tekstu eseja, format liste citiranih radova, margine i odstupanja i bibliografija. Esej mora biti napisan u Microsoft Word (doc ili docx) formatu, dok potpisana izjava o autorstvu i deklaracija o potencijalnom konfliktu interesa moraju biti u JPG formatu (svaki od dokumenata ne smije biti teži od 2Mb). Kompletna prijava se šalje na sljedeću e-mail adresu: fakultetzasportnk@ucg.ac.me, sa naznakom u naslovnoj (subject) liniji: "Prijava na Konkurs za najbolji esej".

 

Izbor nagrađenih među prispjelim radovima će utvrditi stručni žiri kojeg će formirati organi Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

22. april 2020. godine

 

Tekst konkursa i svi prijavljeni tekstovi biće objavljeni na sajtu Univerziteta Crna Gore, na sljedećoj internet adresi: www.ucg.ac.me: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1259/objava/67842-konkurs-za-najbolji-esej-na-temu-sport-i-fizicka-aktivnost-u-izolaciji

 

Prenose drugi:

http://web.kifst.unist.hr/notifications/medunarodni-poziv-univerziteta-u-podgorici-za-prijavu-radova-na-temu-sport-i-fizicka-aktivnost-u-izolaciji-izazvanoj-corona-virusom/

http://www.fasto.unsa.ba/index.php/2014-10-20-21-19-18/opste-novosti/897-medunarodni-poziv-univerziteta-crne-gore

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/medunarodni-nagradni-konkurs-za-najbolji-esej-na-temu-sporta-i-fizicke-aktivnosti-u-izolaciji

https://volimpodgoricu.me/2020/03/26/medjunarodni-nagradni-konkurs-za-najbolji-esej-na-temu-sporta-i-fizicke-aktivnosti-u-izolaciji-izazvanoj-korona-virusom/

https://mnemagazin.me/2020/03/26/ucg-konkurs-za-najbolji-esej-na-temu-sporta-i-fizicke-aktivnosti-u-izolaciji/

https://hercegovina.in/konkurs-sport-i-fizicka-aktivnost-u-izolaciji-izazvanoj-korona-virusom/

https://onogost.me/drustvo/medunarodni-nagradni-konkurs-za-najbolji-esej-na-temu-sporta-fizicke-aktivnosti-u-izolaciji

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/konkurs-za-esej-sport-i-fizicka-aktivnost-u-izolaciji-izazvanoj-koronavirusom

https://fosmedia.me/infos/drustvo/raspisan-medunarodni-nagradni-konkurs-za-najbolji-esej

http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/273740/raspisan-nagradni-konkurs-za-najbolji-esej.html

 

Image

Dokumenti

Dan, 6.4.2020.

Preuzmi

Zoran Vuković, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Vesna Samardžić, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Arnela Sudar, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Marina Vojinović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Nikola Mijušković, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Medžid Buljubašić, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Blagoje Đukanović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Branko Krivokapić, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Stefan Bardak, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Aleksandar Kartal, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Aleksandar Šćekić, esej na temu „SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM”

Preuzmi

Damir Džogović, esej na temu „SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM”

Preuzmi

Dr Radenko Šćekić,esej na temu „SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM”

Preuzmi

Bojana Markovic, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Driton Juncaj, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Dragan Baćović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Erol Vrević, esej na temu „SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM”

Preuzmi

Edin Hadžiosmanović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Gorica Zorić, esej na temu „SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM”

Preuzmi

Marko Perović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Ivanka Simonović, esej na temu „SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM”

Preuzmi

Milena Mitrović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Nikola Marković, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Nebojša Božović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Nikola Stanović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Pavle Malović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Nikolina Golović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Stefan Ivanović, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Sanja Vučković, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Arnela Kršo, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi

Radoš Tadić, esej na temu - SPORT I FIZIČKA AKTIVNOST U IZOLACIJI IZAZVANOJ KORONA VIRUSOM

Preuzmi
Broj posjeta : 6610