Elektrotehnički fakultet, 28.08.2019

Ispit u septembarskom rokuIspit iz Elektromagnetike će se održati 03.09.2019. godine u sali 106 sa pocetkom u 19h. Termin usmenog dijela ispita ce biti dogovoren na ispitu.

U septembarskom ispitnom roku studenti imaju pravo da polazu kolokvijum i/ili zavrsni ispit.

Broj posjeta : 374