Elektrotehnički fakultet, 09.07.2020

Termin pismenog dijela završnog ispitaPismeni dio završnog ispita iz Elektromagnetike biće održan 10.07.2020. godine u sali 106 sa početkom u 13:30. Studenti su obavezni da imaju maske.

Broj posjeta : 191