Elektrotehnički fakultet, 04.02.2021

Renoviran i amfiteatar 016 na Elektrotehničkom fakultetu UCGCrnogorski elektroprenosni sistem (CGES) je donacijom od 20.000 eura, kroz renoviranje i osavremenjavanje amfitetra 016 obezbijedio poboljšanje uslova rada i studenata i nastavnog osoblja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i na taj način pružio podršku obrazovanju studenata.

Iz CGES-a ističu da je Elektrotehnički fakultet pravi rasadnik budućih inženjera CGES-a, koji će zasigurno dati svoj puni doprinos kroz dalji angažman i ujedno odgovoriti na sve izazove budućnosti. Dodaju da je CGES prepoznat kao jedan od najvećih poslodavaca inženjerima elektrotehnike i upravo iz tog razloga Elektrotehnički fakultet doživljavaju kao strateškog partnera u oblasti visokog obrazovanja, te da ovaj čin predstavlja još jednu potvrdu simbioze CGES-a i Elektrotehničkog fakulteta, od koje, svakako, studenti imaju najviše koristi.

Osavremenjavanjem amfitetatra 016 CGES je obezbijedio prijatne uslove za odvijanje nastave, dok se kroz realizovanu praksu i učešće u konkretnim zajedničkim projekatima studenti Elektrotehničkog fakulteta, već u toku studija, osposobljavaju za rješavanje konkrentih praktičnih problema. 

Broj posjeta : 727