Elektrotehnički fakultet

Upis na studijske programe Elektrotehničkog fakulteta elektronskim putem
U susret upisu 61. generacije studenata na Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, studenti ovog fakulteta su kroz kampanju « Elektrotehnički fakultet je mjesto za odabrane» upoznali maturante sa svim informacijama o upisu i studiranju na Elektrotehničkom fakultetu.  Upis na tri studijska programa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Elektronika, telekomunikacija i računari, Energetika i automatika i Primijenjeno računarstvo, ove godine će za srednjoškolce Crne Gore biti organizovani elektronskim putem.

ImageSvi oni čiji podaci za sve četiri godine školovanja postoje u registru nadležnog ministarstva, moći će da se prijave putem elektrosnkog servisa, pilot projekta Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Univerziteta Crne Gore. Oni čiji podaci nisu potpuni, ili su srednju školu završili van Crne Gore, moći če da predaju potrebnu dokumentaciju studentskim službama.

Prodekan za nastavu ovog fakulteta prof. dr Vesna Rubežić  kazala je da je prošle godine bilo više zainteresovanih kandidata nego što je to konkursom predviđeno.

«Prošle godine je na studijske programe Elektronika, telekomunikacija i računari, Energetika i automatika,  primljeno po 100 studenata, a Primijenjeno računarstvo 130 studenata», kazala je prodekanka Rubežić.

Prema važećem Pravilniku o bližim uslovima, kriterijuma i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG odgovarajuće srednje škole za upis na studijske programe Energetika i automatika i Elektronika, telekomunikacije i računari su: gimnazija, licencirana srednja vjerska škola, elektrotehnička, mašinska, hemijska, građevinska, geodetska, saobraćajna, šumarska, geološko-rudarska, metalurška, pomorska škola, ekonomska. Predmeti od značaja za uspješno savladavanje gradiva na ovim studijskim programima su: Matematika i Fizika (ili Osnovi elektrotehnike,  Iinformatika).

Za upis na studijski program Primijenjeno računarstvo prohodne su: gimnazija, licencirana srednja vjerska škola, sve srednje stručne škole. Predmeti od značaja za ovaj studijski program su, takođe, matematika i informatika (ili osnovi elektrotehnike ili fizika).

 

Korisni linkovi:

Instagram stranica:  https://www.instagram.com/etf.podgorica/

 Facebook stranica: https://www.facebook.com/ETFPodgorica

Novo izdanje informatora UCG namijenjenog maturantima 

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore 

 

Medijske objave:

https://www.antenam.net/politika/202644-upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem

https://rthn.co.me/upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem/

https://volimpodgoricu.me/novosti/upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem

https://fosmedia.me/infos/drustvo/upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem

https://gradski.me/2021/06/09/upis-na-etf-elektronskim-putem/

https://mnemagazin.me/2021/06/09/ucg-upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem/

https://kodex.me/clanak/234936/upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem

https://www.portalanalitika.me/clanak/upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem

https://www.aktuelno.me/crna-gora/upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem/

https://mladiniksica.me/upis-na-studijske-programe-elektrotehnickog-fakulteta-elektronskim-putem

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 933