Elektrotehnički fakultet

IN MEMORIAM prof. dr Lazar Ljubiša
IN MEMORIAM prof. dr Lazar Ljubiša

Obavještavamo vas da je preminuo dugogodišnji profesor Elektrotehničkog fakulteta Lazar Ljubisa.

Prof. dr Lazar Ljubiša (1930 - 2021) bio je dugogodišnji profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je u  zvanju predavača, višeg predavača, vanrednog i redovnog profesora, u honorarnom radnom odnosu, predavao predmet Prenos električne energije od 1962. do 1986. godine i predmet Elektroprivreda od 1986. do 1990. godine

Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1976. godine, odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti optimizacije rada elektroenergetskog sistema.

Novembra 1969. godine izabran je za generalnog direktora Zajednice jugoslovenske elektroprivrede – JUGEL, gdje je proveo tri mandata, do aprila 1982. godine. U tom periodu veoma uspješno je rukovodio zajedničkim radom, usklađenim razvojem i funkcionisanjem jugoslovenskog elektroenergetskog sistema. 

Bio je idejni utemeljivač projekta 380 kV prenosne mreže elektroenergetskog sistema Jugoslavije i dao neizmjerni doprinos u njenoj realizaciji.  Osnovna 380 kV prenosna mreža – sistem Jugoslavije „Nikola Tesla“, investicija vrijedna 1,15 milijardi dolara, obuhvata 4.200 km dalekovoda 380 kV sa 33 transformatorske stanice 380/110 kV ukupne nominalne snage 19.750 MVA i važio je za jedan od najvećih realizovanih projekata, ne samo u Jugoslaviji i Evropi, već i u svijetu.

Za generalnog direktora Elektroprirede Crne Gore izabran je 1981 godine. Ogroman doprinos prof. dr Lazar Ljubiša dao je u razvoju elektroprenosne i elektrodistributivne mreže u Crnoj Gori. Bio je čvrst zagovornik da se prvo gradi hidroelektrana „Mratinje“, odnosno „Piva“, a  odmah nakon nje Termoelektrana „Pljevlja“.

Po završetku svog aktivnog rada i angažovanja u Elektroprivredi Crne Gore i Jugoslavije i domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama i asocijacijama iz oblasti energetike, nastavio je da živi u svom rodnom Svetom Stefanu.

Objavio je veliki broj stručnih radova iz oblasti rada, razvoja i funkcionisanja elektroenergetskih sistema i interkonekcija.

Neka je vječna slava i hvala našem dragom profesoru.

Broj posjeta : 1597

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.