Završen dvonedjeljni kurs praktičnog mašinskog učenja

21.07.2022


Na Elektrotehničkom fakultetu je uspješno realizovan dvonedjeljni kurs „Praktično mašinsko učenje”, na kojem je predavač bio dr Nenad Mijatović, ADM Data Science Leader u Alstom (https://www.alstom.com/). Kurs je realizovan u okviru projekta „Praktično mašinsko učenje - Practical Machine Learning Course”, odobrenog konkursom za sufinansiranje programa "gostujući predavači" na univerzitetima u Crnoj Gori, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.

Dr Mijatović je kroz više od 20 godina industrijskog i akademskog iskustva, stekao dragoceno znanje iz analitike podataka, optimizacije, mašinskog učenja i sistemskog inženjeringa. Bio je na više vodećih pozicija u inženjeringu i odjeljenjima za istraživanje i razvoj u blue chip i start-up kompanijama. Oblasti njegovog interesovanja uključuju data-mining u sistemima sa velikom količinom informacija, rad sa različitim algoritmima optimizacije i razvoj sistema za pomoć pri odlučivanju koristeći mašinsko učenje.

Kurs “Praktično mašinsko učenje” je realizovan u periodu od 29. juna do 12. jula. Polaznici kursa su bili u prilici da se, kroz predavanja u trajanju od po dva i po sata dnevno, obogaćena velikim brojem pokaznih i samostalnih praktičnih primjera, upoznaju sa problemima na koje se može naići prilikom praktične upotrebe mašinskog učenja i načinom njihovog rješavanja. Interesovanje za kurs je bilo veliko, tako da je 15 polaznika, među kojima je bilo i saradnika i docenata sa Elektrotehničkog i Prirodno matematičkog fakulteta, uspješno završilo kurs i dobilo odgovarajući sertifikat.

Rukovodilac projekta prof. dr Vesna Popović-Bugarin ističe da su ovakvi kursevi gostujućih predavača od izuzetnog značaja, kako za studente, tako i za nastavni kadar. Kroz projekat "Praktično mašinsko učenje" studenti su imali mogućnost da se upoznaju sa načinom na koji se njima poznate teme obrađuju na inostranim fakultetima, koliki praktični značaj imaju i koje mogućnosti za zaposlenje nude. Istovremeno, kroz ovu saradnju sa dr Nenadom Mijatovićem definisane su praktično orijentisane teme master radova i definisani planovi za buduće zajedničke projekte.

Broj posjeta : 387

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.