Praktična nastava studenata master studija Elektrotehničkog fakulteta
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Kao plod dobre saradnje i zajedničkih ciljeva kojima teže i privreda i akademska zajednica organizovana je posjeta i trening studenata master studija na modulu „Elektroenergetski sistemi“ u organizaciji inženjera Cedis-a. 

U okviru predmeta „Elektrodistributivni sistemi“ kojeg predaje prof. dr Saša Mujović organizovana je posjeta i praktični rad u prostorijama CEDIS-a. Želja nastavnog osoblja Elketrotehničkog fakulteta u Podgorici jeste da se nastava realizuje na što bolji i kompletniji način, a s tim u vezi je realizovana i ova posjeta i pažljivo odabran metod rada kako bi se odgovorilo na zahtjev studenata da teorijsko znanje bude potkrijepljeno konkretnim primjerima iz prakse i to u našem distributivnom sistemu. 

Studenti su imali priliku da u manjim grupama posjete transformatorsku stanicu „PG 5“ 110/10 kV u sklopu redovne nastave na predmetu „Elektrodistributivni sistemi“ i učestvuju u treningu koji su za njih pripremili inženjeri Cedis-a na čelu sa Andrijom Vujovićem i saradnikom na predmetu „Elektrodistributivni sistemi“ na Elektrotehničkom fakultetu Milošem Jelovcem.

Naime, studenti su u prvom dijelu treninga slušali i na softverskoj simulaciji SCADA vidjeli sve praktične primjere koji postoje u elektrodistributivnoj mreži Crne Gore na naponskom nivou 35kV ali i na naponskom nivou 10kV na teritoriji Podgorice. Upoznali se sa praktičnim primjerima, svrhom i funkcijom svih elemenata koje su proučavali i o kojima su slušali u okviru redovne nastave tokom prve polovine zimskog semestra. 

Druga polovina treninga je izvedena tako što su se studenti upoznali sa strategijom razvoja Cedis-a i problemima sa kojima se susreću inženjeri svakodnevno kao i načinima na koje ih prevazilaze. Nije se preskočila ni tema najsavremenih tehnologija koje su u planu i čija realizacija je izvjesna u skorijoj budućnosti, a koje su prepoznate kao veoma dobre i svrsishodne kako bi povećale kvalitet snadbjevanja potrošača električnom energijom i olakšale rješavanje problema koji se stavljaju pred inženjere u nepredvidivim situacijama.

Na samom kraju sustudenti su obišli postrojenje 10kV, upoznali se sa svim pojedinostima i vidjeli kakav je koncept Simensovih SF6 gasom izolovanih postrojenja. Upoznavanjem sa svim elementima i detaljima u dovodnom polju 110kV je završen trening i ostavljen prostor za pitanja i nedoumice koje nijesu riješene u toku treninga.  

Studenti su bili više nego zadovoljni organizacijom treninga i praktičnim dijelom u kome su imali priliku da učestvuju i na taj način kompletiraju cjelinu i zaokruže znanje iz oblasti elektrodistributivnih sistema u prvoj polovini semestra. Izrazili su želju da nakon drugog kolokvijuma i gradiva koje budu prešli u drugoj polovini semestra naprave sličan trening kako bi rezultati i proces sticanja znanja dodatno oplemenili i upotpunili kroz praktične primjere i rad u praksi na konkretnim primjerima i problemima. 

Predstavnik studenata studijskog modula „Elektroenergetski sistemi“ Đorđije Petrić prenio je svoje viđenje i značaj praktične nastave za studente: 

„Veoma nam je drago što smo imali priliku da posjetimo CEDIS. U toku obilaska jedne od glavnih trafostanica u Podgorici imali smo priliku da vidimo kako funkcioniše dispečerski centar, kako zapravo izgleda distributivni sistem Crne Gore, i samo postrojenje trafostanice. Kolege koje rade u firmi su bile otvorene za sva naša pitanja, i razriješili nam mnoge dileme za našu buduću profesiju. Ovakve posjete nam mnogo znače iz razloga što imamo priliku da vidimo kako u praksi funkcionišu stvari koje izučavamo na fakultetu, i na taj način povežemo teoriju sa poslom. Koliko god izgledalo kratko i beznačajno, ovo je bilo izuzetno i zaista korisno iskustvo. Takođe se nadamo da će u buduće biti još ovakvih i sličnih posjeta, kako nama tako i budućim generacijama, kako bi znanje studenata bilo na još zavidnijem nivou“.

Predstavnik tima inženjera Cedis-a gospodin Andrija Vujović smatra da su ovakvi treninzi i obuke budućih inženjera od prevashodne važnosti za stvaranje boljeg kadra i dobrih rezltata u privredi.

„Raduje nas činjenica da Elektrotehnički fakultet prepoznaje značaj ovog vida nastave, gdje studenti kroz praktične primjere i priču sa inženjerima iz najvećih energetskih kompanija, lakše prihvataju nova i šire postojeća znanja. Na taj način, buduće kolege stvaraju sliku o energetici u Crnoj Gori, čime kristališu interesovanja i u skladu sa tim biraju buduće poslodavce. Zadovoljstvo nam je što ste danas bili sa nama. Iskreno se nadamo da će ova posjeta dati vjetar u ledja svim sličnim idejama, a CEDIS će se truditi da uvijek bude dobar domaćin.“

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.