Podvodna robotika i akustične komunikacije: Predavanja profesora Nikole Miškovića i Roija Dijamanta
Podvodna robotika i akustične komunikacije: Predavanja profesora Nikole Miškovića  i Roija Dijamanta

Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore je u toku realizacija projekta MONUSEN (MONtenegrin Centre for Underwater SENsor Networks), finansiranog od strane Evropske Unije (EU) u okviru programa Horizont Evropa. Projektom je predviđeno organizovanje ekspertskih posjeta predavača sa partnerskih institucija (Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Univerziteta u Zagrebu, Newcastle Univerziteta i Nacionalnog istraživačkog savjeta Italije).

U četvrtak 11. maja i petak 12. maja predavanja na temu Podvodne robotike i akustičnih komunikacionih sistema će održati prof. Nikola Mišković, sa Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Univerziteta u Zagrebu, i prof. Roji Dijamant (Roee Diamant) sa Haifa Univerziteta, koji je ERA Chair nosilac na Fakultetu za elektrotehniku i računarstvo Univerziteta u Zagrebu.

ImageNikola Mišković redovni je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Univerziteta u Zagrebu, gdje predaje predmete iz oblasti automatike. Rukovodilac je Laboratorije za podvodne sisteme i tehnologije (LABUST). Trenutno je koordinator jednog EU projekta, programa Horizont Evropa. Učestvovao je u 15 evropskih projekata (Horizont Evropa, H2020, FP7, DG-ECHO, INTERREG ), od kojih je koordinirao FP7 CADDY, fokusiran na razvoj prvog podvodnog robota za interakciju sa roniocima; H2020 aPad , posvećen komercijalizaciji autonomnih plovila na površini koja su razvijena u LABUST-u, i H2020 EXCELLABUST, posvećen povećanju izvrsnosti LABUST-a u oblasti pomorske robotike. Takođe je učestvovao u četiri projekta Kancelarije za globalna pomorska istraživanja (Office of Naval Research Global), dva NATO projekta i sedam nacionalnih projekata. Dobitnik je godišnje nagrade FER-a za naučna dostignuća u 2022. godini, a 2020. godine nagrađen je od strane IEEE Hrvatske sekcije za izuzetan inženjerski doprinos u oblasti pomorske robotike, posebno razovoj inovativnih podvodnih robotskih sistema i autonomnih plovila. Dobitnik je godišnje državne nagrade za naučna dostignuća u 2015. godini, i nagrade Vera Johanides Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ) za najboljeg mladog naučnika u 2013. godini.

ImageRoee Diamant vanredni je profesor na Odsijeku za pomorske tehnologije Univerziteta u Haifi i rukovodi Laboratorijom za podvodnu akustiku i navigaciju. Doktorirao je na Odsjeku za elektrotehniku i računarsko inženjerstvo Univerziteta Britanske Kolumbije 2013. godine, dok je diplome na osnovnim i master studijama stekao na Tehničkom fakultetu Izraela, Technion, 2002. i 2007. godine. Od 2001. do 2009. radio je u Rafael Advanced Defense Systems kompaniji u Izraelu, kao menadžer projekta i sistemski inženjer, gdje je razvio komercijalni podvodni modem sa mogućnostima mrežnog povezivanja. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Padovi, Italija, u 2015. i 2016. godini. 2009. godine, dobio je nagradu IIsraeli Excellent Worker First Place Award od strane Izraelskog predsedničkog instituta. Profesor Diamant dobitnik je tri nagrade za najbolji nučni rad i urednik je IEEE Oceanic Engineering časopisa. Bio je koordinator projekta SYMBIOSIS (BG-14 track) u okviru EU H2020 projekta, a dobio je i imenovanje EU ERA-Chair   na Univerzitetu u Zagrebu, Hrvatska. Njegova istraživačka interesovanja uključuju podvodnu akustičku komunikaciju, podvodnu lokalizaciju i navigaciju, detekciju i klasifikaciju objekata i obradu sonar signala.

Predavanja će biti otvorena za sve zainteresovane istraživače i studente. S obzirom na to da je broj učesnika ograničen, mole se svi zainteresovani da svoje učešće prijave na mejl monusen@ucg.ac.me , najkasnije do utorka 09. 05. 2023.

Agenda predavanja se nalazi u prilogu.

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.