Obuka na temu pisanja predloga projekata i izrade izvještaja u okviru projekata
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

U okviru radnog paketa posvećenom izgradnji kapaciteta u oblasti upravljanja istraživanjima i inovacijama, MONUSEN je organizovao ekspertsku posjetu 9. i 10. maja 2023. godine u cilju jačanja vještina osoblja Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore za pripremu  predloga projekata i izradu izvještaja u okviru projekata. 

Učesnici obuke na Univerzitetu Crne Gore su imali priliku da uče od prof. dr Nikole Miškovića sa Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Zagrebu, koji je trenutno koordinator jednog od projekata Horizon Europe. Prof. dr Nikola Mišković je učestvovao u realizaciji petnaest evropskih projekata (Horizon Europe, H2020, FP7, DG-ECHO, INTERREG), od kojih je koordinirao sledeće: FP7 CADDY sa fokusom na razvoj prvog podvodnog robota za interakciju sa roniocima, H2020 aPad koji je posvećen komercijalizaciji autonomnih površinskih plovila razvijenih u LABUST-u i H2020 EXCELLABUST u cilju povećanja izvrsnosti LABUST-a u oblasti pomorske robotike. Učestvovao je takođe, u realizaciji četiri projekta Kancelarije za mornarička istraživanja (Office of Naval Research Global (ONR-G)) koordinirajući tri projekta, dva  NATO projekta i sedam nacionalnih projekata od kojih je bio kooordinator za tri projekta. Objavio je više od sedamdeset radova u naučnim časopisima i zbornicima radova iz oblasti navigacije, navođenja i upravljanja, kao i kooperativnog upravljanja u pomorskoj robotici. 

Ova ekspertska posjeta bila je posvećena pravilima pisanja predloga projekata, sa praktičnim vježbama koje su obuhvatile različite teme u cilju pripreme predloga, sa posebnim osvrtom na  budžet i finansijsko planiranje (različite vrste troškova, savjeti i trikovi), i strukturiranje projektnih ciljeva i posebnih zahtjeva projekta. Studija slučaja je uključivala pripremu predloga za jedan od predstojećih poziva za prijavu projekata.  

Praktična vježba sa fokusom na izvještavanje o realizaciji projekta u okviru HORIZON EUROPE programa obuhvatila je narativno i finansijsko izvještavanje. Produktivna rasprava i vježba omogućili su učesnicima sagledavanje važnih pravila izvještavanja.  Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.