ERASMUS Plus SMART trening u Vlori
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Druga onsite faza SMART projekta odvijala se kao sinhrona hibridna aktivnost održana na Univerzitetu u Vlori, Vlora, Albanija, od 19. do 21. novembra 2023. godine. Sa Elektrotehničkog fakulteta uživo su prisustvovali rukovodilac projekta, prof. dr Milena Đukanović i član projekta Danilo Planinić, dok je član projekta M.Sc. Miloš Jelovac pratio trening online.

Fokus je bio na dva Modula - Modul 3: "Razumijevanje značaja lokalnog ekosistema za održivu inovaciju" i Modul 4: "Lanac snadbijevanja i digitalna transformacija", koji su ostavili prostor za lokalne teme poput turizma i poljoprivrede. Tokom obuke, pažnja je bila posvećena ekosistemu, odnosno dimenziji regionalnosti, pa su učesnici prvog dana imali priliku da posjete Stari grad Vlore, kao stvarni primjer urbanog preporoda kroz inovativna rješenja.

Drugi dan - Partneri sa Tehničkog univerziteta u Drezdenu otvorili su Modul 3: "Razumijevanje značaja lokalnog ekosistema za održivu inovaciju" sa temama agilnog upravljanja projektima i perspektiva preduzetničkog razmišljanja u SMART mreži. Partneri sa Politehničkog univerziteta u Milanu i Fondacije Politehničkog univerziteta u Milanu vodili su temu saradnje visokoškolskih ustanova sa poslovnim sektorom na EU, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. U nastavku su partneri Fakulteta za primijenjene poslovne i društvene studije DOBA iz Slovenije i Univerziteta u Istočnom Sarajevu iz Bosne i Hercegovine dijelili uvid u poslovno modeliranje i javne nabavke. Drugi dan je završen studijom slučaja sa praktičnim primjerom: turizma i poljoprivrede koji je održao Univerzitet u Vlori i predstavnik lokalnog industrijsko ekonomskog sektora.

Treći dan - Partneri sa Tehničkog univerziteta u Drezdenu otvorili su Modul 4: "Lanac snadbijevanja i digitalna transformacija". Tema su bile digitalne inovacije: - uloga (otvorenih) podataka - identifikacija digitalnog ekosistema i inovacijskih lanaca snadbijevanja: - u lokalnim (industrijskim) ekosistemima - obuka i funkcionisanje SMART centara - hibridna nastava i učenje itd. Drugi dio obuke održali su partneri sa Politehničkog univerziteta u Milanu i Fondacije Politehničkog univerziteta u Milanu koji su vodili teme upravljanja intelektualnim vlasništvom (IPR).

Sve partnerske institucije su imale učesnike kako na licu mesta tako i putem interneta.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.