Elektrotehnički fakultet, 29.08.2019

Predavanje profesora Veljka MilutinovićaX

Profesor dr. Veljko Milutinović će gostovati na Elektrotehničkom fakultetu 3. septembra, u 12.00 sati, u svečanoj sali fakulteta.

Prof. dr Milutinović je predavač na Univerzitetu Indijana, Blumingtonu, SAD, člana Trezor Akademije Evrope i višeg savjetnika za Maxeler tehnologije, Sanivejl, Kalifornija, SAD.

Predavanja su organizovana na temu VLSI SuperComputing i USPI SoftSkils.

Slajdovi za predavanja dostupni su na sljedećim linkovima:

VLSI SuperComputing-

http://home.etf.rs/~vm/CourseDemoSuperCompVLSI.ppt

USPI SoftSkils-

http://home.etf.rs/~vm/os/uspi/CourseDemoUSPI.ppt

 

Broj posjeta : 587