Elektrotehnički fakultet, 16.09.2019

Na ETF-u 300 mjesta za upis na specijalističke studijeNa Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore za upis na specijalističke studije na tri studijska programa ima ukupno 300 mjesta.

Prodekanica za nastavu prof. dr Vesna Rubežić navodi da je po 100 mjesta predviđeno za studijske programe Elektronika, telekomunikacije i račuImagenari, Energetika i automatika i Primijenjeno računarstvo.

„Budžetska su sva mjesta na akademskim specijalističkim studijskim programima, odnosno programima Elektronika, telekomunikacije i računari i Energetika i automatika, dok su mjesta na primijenjenom specijalističkom studijskom programu  Primijenjeno računarstvo samofinansirajuća. Visina naknade za studiranje iznosi 500 eura po semestru“, kazala je prodekanica Rubežić.

Pravo prijave za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama 

obima najmanje 180 ECTS kredita iz srodnih oblasti nauka.

Nakon polaganja svih predviđenih ispita i odbrane specijalističkog rada studenti dobijaju  zvanje specijalista elektronike, telekomunikacije i računari, specijalista energetike i automatika ili specijalista primijenjenog računarstva.

 

https://www.cdm.me/drustvo/na-etf-u-300-mjesta-za-upis-na-specijalisticke-studije/ 

https://portalanalitika.me/clanak/345574/na-etf-u-300-mjesta-za-upis-na-specijalisticke-studije

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/na-etf-u-300-mjesta-za-upis-na-specijalisticke-studije

http://www.antenam.net/drustvo/132967-na-etf-u-300-mjesta-za-upis-na-specijalisticke-studije

https://volimpodgoricu.me/2019/09/16/na-etf-u-300-mjesta-za-upis-na-specijalisticke-studije/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/na-fakultetu-likovnih-umjetnosti-24-budzetska-mjesta-za-specijalisticke-studije

 

                                                                                 

Broj posjeta : 1368