Elektrotehnički fakultet, 01.11.2019

Facebook stranica i Instagram profil Elektrotehničkog fakultetaX

Elektrotehnički fakultet je kreirao zvanične naloge na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Klikom na linkove ispod možete nas pratiti:

Facebook (https://www.facebook.com/ETFPodgorica/)

Instagram (https://www.instagram.com/etf.podgorica/)

Zvanični nalozi Elektrotehničkog fakulteta na ovim društvenim mrežama su način da se uspostavi brza i direktna komunikacija sa studentima, akademskim osobljem i svima zainteresovanima za aktuelnosti Elektrotehničkog fakulteta. Na ovim nalozima će biti promovisana dostignuća naših studenata i akademskog osoblja, programi mobilnosti, stipendije, radionice, obuke, različite studentske aktivnosti i slično.

Elektrotehnički fakultet je na raspolaganju za sva pitanja iz domena svog djelovanja za pratioce na navedenim društvenim mrežama.

Broj posjeta : 1408