Elektrotehnički fakultet, 24.12.2019

Nastavak saradnje Elektrotehničkog fakulteta sa Crnogorskim TelekomomElektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore i Crnogorski Telekom potpisali su danas Memorandum o razumijevanju, koji studentima ovog fakulteta na osnovnim i postdiplomskim studijama omogućava da u Telekomu obavljaju stručnu praksu. Studenti će u Telekomu unaprijediti znanja iz stručnih predmeta i pripremiti se za rad u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija.

Sa ETF-a poručuju da se kroz potpisivanje ovog Ugovora nastavlja dugogodišnja uspješna saradnja između Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Crnogorskog Telekoma, sada zasnovana na jednom sveobuhvatnijem konceptu, u skladu sa savremenim trendovima u visokoškolskom obrazovanju, u smislu pružanja studentima mogućnosti sticanja praktičnih znanja i vještina u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Pored uobičajene organizacije studentske prakse u Crnogorskom Telekomu, prilikom koje su se studenti upoznavali sa najbitnijim funkcionalnim sektorima ove kompanije, sada je predviđeno da se odabrane grupe studenata uključe u realizaciju konkretnih projekata koje realizuje Crnogorski Telekom. Na taj način će naši studenti dobiti priliku da znanje stečeno na Elektrotehničkom fakultetu primijene u rješavanju praktičnih zadataka, suočeni sa zadatim vremenskim rokovima i svim problemima koji se javljaju u realnim uslovima, čime će se na najbolji mogući način pripremiti za tržišnu utakmicu, ne samo u okvirima Crne Gore, već i na regionalnom i evropskom nivou. Sigurni smo da će ovakav koncept saradnje pokazati svoju opravdanost i uspješnost, na obostrano zadovoljstvo potpisnica Ugovora, kazao je dekan Elektrotehničkog fakulteta, prof. dr Saša Mujović.

Iz Telekoma podsjećaju da je ovo nastavak dobre saradnje sa ETF-om, ali i podrške sistemu obrazovanja u tzv. STEM oblastima (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Prema riječima direktora Sektora za ljudske resurse u Telekomu Miroslava Janičića, riječ je o znanjima ključnim za uspjeh cjelokupnog društva i ekonomije.

„Kontinuirana saradnja Telekoma sa najznačajnijim obrazovnim institucijama u Crnoj Gori prilika je za neophodno i uspješno povezivanje budućih stručnjaka i privrednog sektora. Kroz ovakve programe poslodavci mogu na vrijeme da otkriju talente i potencijale tih mladih ljudi, dok studenti mogu da pronađu poslodavce koji će im obezbijediti najbolje uslove za rad i profesionalni razvoj. Telekom će nastaviti da kroz slične aktivnosti animira poslodavce i širu zajednicu kako bi obrazovani i talentovani kadar svoje karijere i sudbine vezao za Crnu Goru.“ – kazao je Janičić.

Studenti ETF-a koji dođu na praksu u Telekom, imaju mogućnost da uspostave direktan kontakt sa ekspertima, i da se iz prve ruke informišu o savremenim trendovima u oblasti telekomunikacija kazala je direktorica Sektora tehnike u Telekomu Valentina Radulović.

„Telekom rado otvara vrata studentima jer na taj način dajemo doprinos unapređenju kvaliteta obrazovanja. Na praksi u Telekomu budući inženjeri upoznaju se sa različitim telekomunikacionim i IT sistemima i trendovima u tim oblastima, vježbaju timski rad na rješavanju kompleksnih problema i kreiranju inovativnih rješenja. U prilog svemu tome govori i činjenica da je Crnogorski Telekom dio Dojče Telekom grupe – predvodnika digitalne transformacije u Evropi – pa su i crnogorski studenti budući eksperti koji će planirati i razvijati arhitekturu za mrežu i servise budućnosti.“ – zaključila je Radulović.

 

Medijske objave:

https://portalanalitika.me/clanak/354675/studenti-etf-a-na-praksi-u-telekomu-prilika-da-steknu-nova-znanja-ali-i-upoznaju-nove-poslodavce

http://www.antenam.net/ekonomija/143962-telekom-i-elektrotehnicki-fakultet-potpisali-nastavak-saradnje

https://www.bankar.me/2019/12/24/studenti-etf-a-na-praksi-u-telekomu/

 

 

Broj posjeta : 1136