Elektrotehnički fakultet, 05.08.2020

Na Elektrotehničkom fakultetu popunjena sva mjesta za upis na prvu godinu studijaX

Sva mjesta za upis na prvu godinu studija na Elektrotehničkom fakultetu su popunjena. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Saša Mujović kazao je da su i ove godine studije elektrotehnike i primijenjenog računarstva privukle interesovanje mahom najboljih srednjoškolaca. Atraktivnost studijskih programa ovog fakulteta i povjerenje u znanje koje studenti dobijaju po okončanju studija elektrotehnike, potvrđeni su ovogodišnjim brojem prijavljenih kanidata za  upis u prvu godinu studija, te popunjavanjem svih slobodnih mjesta.

Za tri  studijska programa Elektrotehničkog fakulteta, prijavio se veći broj kandidata od broja propisanog Konkursom.

"Na naš primijenjeni studijski program Primijenjeno računarstvo je u pravoj ekspanziji i za 130 mjesta konkurisalo oko 260 kandidata. Dakle, ovaj program je prepoznat kod mladih ljudi kao kvalitetan i brz način za sticanjem neophodnih vještina koje se mogu primijeniti u kompanijama i pri pokretanju sopstvenog biznisa“, kazao je dekan Mujović.

On je dodao da je interesovanje za akademske studijske programe Energetika i automatika i Elektronika, telekomunikacije i računari na tradicionalno visokom nivou.  

„Svih 200 mjesta za koje je bio raspisan konkurs je popunjeno. Veoma raduje činjenica da je kvalitet kandidata, mjeren uspjehom u srednjoj školi, dodatno poboljšan u odnosu na prošlu godinu, što je sjajna osnova za nadogradnju i kvalitet našeg finalnog proizvoda“, kazao je dekan Mujović.

Ove godine je po prvi put na Univerzitetu Crne Gore, odnosno na svim njegovim organizacionim jedinicama, uključujući i Elektrotehnički fakultet, organizovan elektronski upis, usljed pridržavanja i primjene mjera za sprečavanje širenja virusa COVID 19.

 

Broj posjeta : 833