Elektrotehnički fakultet, 30.11.2020

EESTEC LC Podgorica organizuje drugu Digitalnu Soft Skills AkademijuEvropsko udruženje studenata elektrotehnike - EESTEC LC Podgorica će 28. i 29. novembra organizovati drugu Digitalnu Soft Skills Akademiju putem platforme Google Hangouts. 

Akademija je namijenjena ambicioznim studentima i učenicima srednjih škola koji u njoj vide šansu za svoj lični i profesionalni razvoj.

Učesnici ove akademije će proći kroz dva treninga čije su teme: UPRAVLJANJE STRESOM i NENASILNA KOMUNIKACIJA.

Upravljanje stresom se smatra više nego poželjnom temom za današnje studente. Pored mnogih rokova, projekata, seminarskih radova na fakultetu, privatnog života i brige o sebi tu je često prisutan stres. Javlja se iz više razloga, ostavlja posljedice i škodi, a svi bismo voljeli da ga se otarasimo zauvijek. Ipak, to nije moguće, ono što je moguće jeste da upravljamo njime, a ova sesija će vam pomoći da upravo to i naučite. 

Trening posvećen nenasilnoj komunikaciji će nam dati odgovore na pitanja kao što su:

Šta je uzrok nesporazuma i konflikata? Šta nas motiviše da reagujemo agresivno i kako to možemo da promijenimo? Nenasilna komunikacija je pristup komunikaciji razvijen od strane dr Rosenberga, koji nas uči kako da razvijemo empatiju, da jasno prepoznamo i iskažemo svoja osjećanja i želje, ali i da rješavamo konflikte tako da su potrebe obije strane zadovoljene. Na ovom treningu ćemo se upoznati sa osnovama nenasilne komunikacije, naučiti kako da je primijenimo u ličnom i profesionalnom okruženju i kako da dalje razvijamo potrebne vještine.  

Prijave se vrše putem linka: https://forms.gle/r4YKxN5D3JAwfpoq9

Broj posjeta : 131