Prirodno-matematički fakultet, 23.08.2019

Polaganje u septembarskom rokuU prvom terminu septembarskog ispitnog roka studenti koji su prijavili ispit mogu popravljati kolokvijum, a u drugom roku završni ispit.

Broj posjeta : 230