Elektrotehnički fakultet

Konačna rang lista kandidata za upis na osnovne studije Elektrotehničkog fakulteta
Primljeni kandidati upis mogu obaviti od srijede 07. 07. 2021. do četvrtka 15.07.2021. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 9–14h.

Za upis je potrebno priložiti sljedeća dokumenta:

  • Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • Originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • Diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuće lične isprave koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • Diplomu o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja;
  • Indeks;
  • dva prijavna lista;
  • dvije identične fotografije za indeks.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa četvrtkom 15.07. 2021. godine do 14h smatraće se da su odustali od upisa na Elektrotehnički fakultet.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 3211