Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta - II upisni rok
S obzirom da nije bilo promjena preliminarna rang lista postaje konačna rang lista.

Primljeni kandidati upis mogu obaviti u četvrtak 20. 07. 2023. godine u prostorijama Studentske službe u vremenu od 9–13h.

Za upis je potrebno priložiti sljedeća dokumenta:

  • Originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • Originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • Diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • Kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuće lične isprave koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • Diplomu o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja;
  • Indeks;
  • dva prijavna lista;
  • dvije identične fotografije za indeks.

Za kandidate koji ne obave upis zaključno sa četvrtkom  20. 07. 2023. godine do 13h smatraće se da su odustali od upisa na Elektrotehnički fakultet.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.