Elektrotehnički fakultet, 04.09.2020

Preliminarna rang lista za upis na osnovne studije - III upisni rokRangiranje kandidata je izvršeno u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. Dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa na Elektrotehničkom fakultetu su Matematika i Fizika ili Osnovi elektrotehnike ili Informatika. Ukoliko u trećem i četvrtom razredu srednjeg obrazovanja nije izučavan jedan od utvrđena dva predmeta, vrednuje se uspjeh iz tih predmeta u posljednjoj godini u kojoj su izučavani.

Prigovori na Preliminarnu rang listu se podnose Centralnoj upisnoj komisiji do 07.09. 2020. godine (ponedjeljak) u 12 časova.

Prigovori se dostavljaju Studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta.

Upis primljenih kandidata izvršiće se zakljucno sa 09.09. 2020. godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 573