Elektrotehnički fakultet

ERASMUS+ konkurs za Sveučilište u Splitu_rok 6. novembar 2020.
Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Sveučilištu u Splitu u akademskoj 2020/2021. godini.

Detalji konkursa se mogu naći na:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/91423-konkurs-za-sveuciliste-u-splitu-rok-6-novembar-2020

Broj posjeta : 415