Elektrotehnički fakultet, 24.04.2020

ObavještenjePoslednji materijal iz Principa mobilnih radiokomunikacija biće objavljen 08.05.2020. Predispitne aktivnosti će se obaviti nakon prestanka privremenih mjera, u prostorijama Fakulteta. Kolokvijum će obuhvatiti gradivo koje je obrađeno na nastavi do donošenja privremenih mjera, zaključno sa 13.03.2020. 

Broj posjeta : 563