Elektrotehnički fakultet, 21.07.2020

Specijalistički radoviTeme za specijalističke radove izdate prije početka studijeke 2019/20. god. više nisu validne. Smatra se da su kandidati koji su dobili ove teme odustali od izrade istih.

Broj posjeta : 377