Nova objava - 29.04.2017 09:19
Nova objava - 29.04.2017 09:19

Biblioteka je formirana 1. septembra 1964. godine spajanjem knjižnih fondova Učiteljske škole iz Nikšića, Više pedagoške škole sa Cetinja, Naučnog društva Crne Gore i Srednje umjetničke škole iz Herceg Novog. Kao biblioteka specijalnog tipa osnovana je sa ciljem da prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje bibliotečku građu, pruža informacije i upućuje korisnike na izvore informacija. Djelatnost Biblioteke je u funkciji ukupnih nastavno-obrazovnih i naučnoistraživačkih procesa na Filozofskom fakultetu i Univerzitetu Crne Gore.

Korisnici Biblioteke Filozofskog fakulteta su studenti, univerzitetski nastavnici i saradnici, naučnici i istraživači, kao i svi potencijalni korisnici kojima su njeni proizvodi i usluge potrebne.

Biblioteka posjeduje oko 200000 monografskih i periodičnih publikacija. U okviru monografskih publikacija nalazi se zbirka doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, kao i tri legata: Radovana Lalića, Slobodana i Zagorke Kalezić, Dragice Šuković Vojinović. Od referentne literature u Biblioteci se nalazi 900 jezičkih rječnika, 200 leksikona i 700 enciklopedija. U Biblioteci ima oko 400 naslova domaćih i oko 200 naslova stranih časopisa.

U okviru Biblioteke rade čitaonica i internet sala. U čitaonici se koriste udžbenici, priručnici, kao i referentna literatura koja se ne može iznijeti van prostorija Biblioteke. Čitaonica raspolaže sa devedeset korisničkih mjesta, a u seminarima biblioteke ima još dvadest šest korisničkih mjesta. Internet sala posjeduje devet računara koji su priključeni na ADSL mrežu.

Biblioteka je krajem 2005. godine zajedno sa nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom uspostavila sistem uzajamne katalogizacije, kao osnovu jedinstvenog nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema – COBISS.CG (sada regionalni sistem – COBISS.Net). Publikacije prezentovane preko elektronskog kataloga mogu se naći na adresi: http://vbcg.vbcg.me/cobiss/

Radno vrijeme Biblioteke i čitaonice je 8–20 sati, a subotom 8–14 sati.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.