Filozofski fakultet

Terenska nastava studijskog programa za istorijuTerenska nastava Studijskog programa za istoriju tokom koje su studenti posjetili Perast, Gospu od Škrpjela i Kotor, održana je u sbotu, 4. novembra.

Osim studenata istorije, učestvovali su i studenti Studijskog programa za obrazovanje učitelja, Studijskog programa za sociologiju i Studijskog programa za pedagogiju.

Cilj terenske nastave bio je da se studenti upoznaju sa dijelom bogatog kulturno-istorijskog nasleđa Boke Kotorske.

Tokom terenske nastave studenti su obišli i posjetili više sakralnih objekata (Gospa od Škrpjela, crkva Sv. Nikole u Perastu, katedrala Sv. Tripuna, crkva Sv. Luke, crkva Sv. Nikole u Kotoru), zatim Pomorski muzej u Kotoru, kao i nekoliko značajnih građevina profane arhitekture Kotora. Terensku nastavu je vodio prof. dr Nenad Perošević.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print