Filozofski fakultet

Terenska nastava VI, na Studijskom programu za geografiju
U okviru predmeta Terenska nastava VI, na Studijskom programu za geografiju, studenti i profesori ovog Studijskog programa obišli su lokalitete: Banjani, pećina Crvena stijena, Vilusi, Grahovo, Dragalj, Crkvice, Izvorište Sopota, Spila Risanska, Ljuta, Škurda i Gurdić.

Broj posjeta : 126