Filozofski fakultet

Preliminarne rang liste za upis u trećem upisnom roku
Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden ima pravo prigovora Komisiji za upis Filozofskog fakulteta u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste. 

Komisija za upis

Dokumenti

Broj posjeta : 430