Filozofski fakultet

Obavještenje za studente osnovnih, specijalističkih, magistarskih, master i doktorskih studija Filozofskog fakulteta
Obavještavaju se studenti osnovnih, specijalističkih, magistarskih, master i doktorskih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore da su u obavezi da najkasnije do 15.10.2021. godine regulišu status studenta za akademsku 2021/22. godinu. Regulisanje ovog statusa je neophodan uslov kako bi student u sljedećoj akademskoj godini mogao da ispunjava obaveze koje su predviđene planom i programom studija i kako bi mogao da koristi druga prava koja iz tog statusa proizilaze.

Prije nego regulišu status za narednu akademsku godinu studenti koji imaju dugovanja iz prethodnog perioda su u obavezi da ih u potpunosti izmire.

Za studente koji ne regulišu status sprovešće se postupak saglasno članu 106 Zakona o visokom obrazovanju i članu 146 Statuta Univerziteta Crne Gore.

Uprava Filozofskog fakulteta

Broj posjeta : 903