Filozofski fakultet

Filozofski fakultet organizuje međunarodnu naučnu konferenciju: "Post-socijalistički identitet Crne Gore"
Filozofski fakultet organizuje međunarodnu naučnu konferenciju: "Post-socijalistički identitet Crne Gore"

Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje međunarodnu naučnu konferenciju "Post-socijalistički identitet Crne Gore", u Podgorici, u Hotelu Ramada, od 29. do 31. oktobra.  

Na otvaranju konferencije, 29. oktobra, u 19.00 sati, govoriće dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr Tatjana Novović, prof. dr Živko Andrijašević,  rukovodilac projekta "Postsocijalistički identitet Crne Gore", dr Adnan Prekić, predsjednik organizacionog odbora konferencije i Dragan Radonjić, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore (1989/90).  

Naučna konferencija je posljednja faza istraživačkog projekta "Post-socijalistički identitet Crne Gore", koji je prethodnih 18 mjeseci realizovala istraživačka grupa sa katedre za Istoriju, Filozofskog fakulteta. Projekat, koji se realizuje u okviru međunarodne naučne saradnje programa COST imao je za cilj da ukaže na najznačajnije elemente postsocijalističkog identiteta Crne Gore, stvori pretpostavke za sveobuhvatno razumijevanje ovog perioda crnogorske prošlosti i ukaže na pojavne oblike tog identiteta u savremenim političkim i društvenim procesima.

U prethodnih 18 mjeseci trajanja projekta, na Filozofskom fakultetu je formirana "Digitalna laboratorija" u okviru koje su stvoreni uslovi za digitalizaciju arhivskih dokumenata i štampe. Mogućnost digitalizacije biće dostupna studentima sa Odsjeka za istoriju, a u okviru projekta, tri studenta istorije imali su tromjesečnu obuku, tokom koje su obučeni za poslove digitalizacije arhivske građe. U okviru projekta pripremljen je i tematski zbornik radova, u kome su na multidisciplinaran način analizirani različiti aspekti postsocijalističkog identiteta Crne Gore, a rezultati tih istraživanja biće objavljeni u međunarodnom naučnom časopisu "Montenegrin Journal for Social Sciences".

Projekat "Post-socijalistički identitet Crne Gore", finansiran je od strane Ministarstva nauke Crne Gore, koje je u okviru konkursa za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST iz decembra 2019. godine podržalo istraživačku grupu sa katedre za istoriju, koja od 2018. godine učestvuje u međunarodnom projektu COST akcije: "New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent".

U prilogu ove objave je i Agenda međunarodne naučne konferencije: "Postsocijalistički identitet Crne Gore"

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 471

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.