Filozofski fakultet, 13.12.2017

Promocija knjige prof. dr Lidije Vujačić "Antropologija konzumerizma"Knjiga prof. dr Lidije Vujačić "Antropologija konzumerizma"  podnaslova Život (ni)je u reklami promovisana je 13. decembra na Filozofskom fakultetu.O knjizi su govorili mr Ognjen Jovović, mr Obrad Samardžić, dr Predrag Živković i autorka.

 Izdavač knjige je Medijska kultura, edicija Teorija medija čiji je urednik, ujedno i recezent prof. dr Ratko Božović, između ostalog, zapisao:

 "U dobro osmišljenom, lucidnom, šarmantnom i argumentovanom spisu Antropologija konzumerizma sa karakterističnim podnaslovom Život (ni) je u reklami, Lidija Vujačić je osvijetlila skalu vrijednosti potrošakog društva i potrošačke kulture. Njena antopologija konzumerizma dovoljan je podsticaj da se kaže ponešto o temeljnoj autorkinoj preokupaciji -  reklami, koja je uveliko zagospodarila našim svakodnevljem.

Već se može reći–- što to ne postoji u reklami toga nema ni u stvarnosti. Što je najgore, ona je počesto svojom baroknom sveprisutnošću ugrozila spontanu komunikaciju sa vrijednostima.

...Istraživači reklame ubjedljivo pokazuju da nema nedužnih i nevinih potrošača. Oni uvjerljivo demonstriraju kako se na području reklame  na nov način susreću “ljudska duša i velika industrija“. Francuski mislilac Edgar Moren ističe da je cilj reklame da “podstiče želje“ i da ih “ukorenjuje u potrebe“. Što će reći da je reklama nezaobilazan “posrednik u potrošnji“ i da značajno utiče na procese stvaranja potreba, na karakter njihovog ispoljavanja. Zbog svega toga moraće se istraživati ne samo lukavstvo reklame već mnogo više – šta jesu i šta mogu biti potrebe savremenog čovjeka. Ne treba zaboraviti da od načina prihvatanja vrijednosti i načina stvaranja ljudskih potreba u velikoj mjeri zavisi čovjekova stvaralačka samopotvrda i uspon njegovih sposobnosti.

 

  ...Da je to tako pokazala je i Lidija Vujačić u spisu Antropologija konzumerizma. Ona je snagom savjesnog istraživača i pronicljivog teoretičara osporila deformacije i posrnuća već vladajućeg konzumerizma i potrošačke kulture ali je i odbranila vrijednosti u čijem je središtu smisao čovjekovog postojanja."