Filozofski fakultet, 14.12.2017

Međunarodni naučni skup Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti u ZagrebuMeđunarodni naučni skup Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti u Zagrebu

Učešće Studijskog programa za pedagogiju na Međunarodnom naučnom skupu Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti u Zagrebu

Predstavnici projekta bilateralne naučne saradnje između Filozofskog fakulteta u Nikšiću – Studijski program za pedagogiju i Filozofskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek za pedagogiju, pod nazivom “Interkulturalne kompetencije i evropske vrijednosti: Crna Gora-Hrvatska”, boravili su u Zagrebu od 10. do 13. decembra ove godine, na Međunarodnom naučnom skupu: Interkulturalne kompetencije i evropske vrijednosti. Delegaciju su činili: rukovodilac projekta prof. dr Saša Milić, te učesnici: prof. dr Tatjana Novović, prof. dr Katarina Todorović, mr Milena Krtolica i mr Jovana Marojević.

Prvog dana skupa su, nakon zvaničnog otvaranja, prof. dr Tatjana Novović i prof. dr Katarina Todorović održale predavanja studentima Odsjeka za pedagogiju. Rukovodilac ovog projekta u Hrvatskoj, prof. dr. sc. Neven Hrvatić je sa delegacijom iz Crne Gore bio primljen i kod dekanice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić, koju su upoznali sa tokom ovog bilateralnog projekta, te sa idejama o osnovanju zajedničkog doktorskog studija, i zajedničkog naučnog časopisa Scientia Paedagogica. Upravo ove teme bile su u fokusu rasprava i dogovora na sastanku Vijeća Odsjeka za pedagogiju i predstavnika bilateralnog projekta Filozofskog fakulteta u Nikšuću, koji je uslijdio istog dana.

Drugog dana organizovan je radni sastanak u Hrvatskom saboru, u Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu. Delegaciju iz Crne Gore i prof. dr. sc. Nevena Hrvatića, primili su doc. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, i akademik Željko Reiner, Potpredsjednik Hrvatskog sabora i član Odbora za obrazovanje, kulturu i znanost (detaljnije na: http://www.sabor.hr/izaslanstvo-filozofskog-fakulteta-iz-niksica-posje ). Oni su istakli važnost ove saradnje na promovisanju zajedničkih vrijednosti kroz ovakve projekte, koji pak, prevazilaze isključivo akademske okvire, i doprinose opštedruštvenom napretku i Crne Gore i Hrvatske.

Osim uspješnog radnog dijela naučnog skupa, crnogorski predstavnici ovog projekta naučne saradnje bili su u prilici da posjete neke važne nacionalne toponime u Zagrebu i okolini.

 

Nikšić, 14.12.2107.

Studijski program za Pedagogiju

Filozofski fakultet Nikšić