Gostujuća predavanja doc. dr Asmira Gračanina na Studijskom programu za psihologijuGostujuća predavanja doc. dr Asmira Gračanina na Studijskom programu za psihologiju

Studijski program za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Nikšiću, u saradnji sa Cepusovom kancelarijom Crne Gore organizuje predavanja doc. dr Asmira Gračanina, zaposlenog na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Ovo je još jedna od aktivnosti razmjene u okviru programa međunarodne saradnje pod nazivom Neuroshare: Sharing tools and expertise in behavioral neuroscience u kom su partnerske zemlje: Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Poljska, Češka, Austrija i Mađarska.

Predavanja pod nazivom „Procjena i mjerenje ličnosti: suvremena pitanja i tehnološke inovacije“  i „ Evolucija i funkcije emocionalnih suza“ biće realizovana 05.04. i 06.04.2022. u terminu od 11:00h do 12:30h u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Asmir Gračanin je rođen 1979. u Rijeci, gdje je završio gimnaziju i diplomske studije psihologije, da bi potom stekao magistraturu i doktorat nauka u Ljubljani, 2011 godine. Radi kao docent na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gdje realizuje istraživanja emocija i osobina ličnosti, te učestvuje u nastavi iz većeg broja predmeta uključujući Psihologiju ličnosti i Evolucijsku psihologiju. Na tom Odsjeku takođe ima ulogu rukovodica laboratorija za eksperimentalnu psihologiju. Rukovodilac je i sveučilišnog Centra za istraživanje uma i ponašanja. Specifična područja kojima se bave njegova istraživanja uključuju ljudsku seksualnost, socijalni status, emocionalni plač, fiziološke reakcije tokom regulisanja emocija, te s njima povezane razlike u ličnosti. Nedavno je proveo dvije godine radeći kao postdoktorand na Univerzitetu u Tilburgu u Holandiji, gdje se posvetio istraživanjima emocionalnog plača. Do sada je objavio preko četrdeset naučnih radova i poglavlja u knjigama iz navedenih naučnih područja. Nagrađen je Državnom nagradom za nauku Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Broj posjeta : 185


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.