In Memoriam: Prof. dr Branko Radojičić, redovni profesor Filozofskog fakulteta i emeritus UCG

23.06.2022


In Memoriam: Prof. dr Branko Radojičić, redovni profesor Filozofskog fakulteta i emeritus UCG

U utorak 21.06.2022. godine napustio nas je dugogodišnji profesor, Filozofskog fakulteta u Nikšiću, prof. dr Branko Radojičić, emeritus UCG, akademik DANU. 

Branko Radojičić je rođen 9. novembra 1927. godine u Vitasojevićima, u Opštini Nikšić. Četvorogodišnju osnovnu školu završio je u Bogmilovićima, nakon koje je 1938. godine upisao Višu realnu gimnaziju u Nikšiću. Zbog ratnih dešavanja, u kojima je učestvovao kao član Omladinskog nikšićkog bataljona, prekida školovanje koje je nastavio 1945. godine. Gimnaziju završava 1948. godine. Kao gimnazijalac aktivno se bavi sportom, igra za Fudbalski klub Sutjeska, učestvuje na radnim akcijama u izgradnji puta Beograd – Zagreb, kao i u nizu drugih aktivnosti.  Po planu Ministarstva prosvjete NR Crne Gore upisuje Odsjek za geografiju i geologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet završava tako što mu je rad nagrađen prvom nagradom, kao najbolji diplomski rad Sveučilišta u Zagrebu za nastavnu 1952-1953. godinu. Na predlog istog Fakulteta ministarstvo mu odobrava specijalizaciju iz oblasti Fizičke geografije i izučavanja karsta koju je vodio tada najbolji naučnik iz te oblasti na ovim prostorima, prof. dr Josip Roglić.

Septembra 1954. godine postavljen je za profesora Gimnazije u Nikšiću. Od školske 1958/1959. godine obavlja funkciju pomoćnika direktora Gimnazije i funkciju direktora Prve srednje stručne škole koju je vodio dvije godine. Od januara 1961. godine do januara 1976. godine obavljao je funkciju direktora Gimnazije u Nikšiću. U istom periodu je formirao i vodio Srednju ekonomsku školu kojom je rukovodio od 1965. do 1973. godine, a koja radila u zgradi Gimnazije.

Za vrijeme njegovog rukovođenja Gimnazijom, škola je strane Republičkog zavoda za unapređenje školstva Crne Gore i Zavoda za unapređenje školstva Jugoslavije dobila mnoga društvena priznanja i bila među najboljim.

Funkciju direktora Republičkog zavoda za unapređenje školstva obavljao je 1976. godine i dao važan doprinos njegovom radu i razvoju. Krajem 1976. godine izabran je za profesora na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću gdje radi do svog penzionisanja 1996. godine. U aprilu 1979. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je zvanje doktora nauka uz mentorstvo prof. dr Josipa Roglića. Tokom rada na Nastavničkom fakultetu, posebno je radio na unapređenju Studijskog programa za istoriju i geografiju, do njegovog prerastanja u četvorogodišnji studiji, a kasnije odvajanja u samostalni studijski program. Profesor Radojičić je na Fakultetu bio angažovan i nakon penzionisanja, pa je izvodio nastavu, i bio član komisija za odbranu magistarskih i doktorskih radova, ne samo kod nas, već i na srodnim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Sarajevu. 

U dva mandata je bio dekan fakulteta, a zvanje profesor emeritus dobio je odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, 4. juna 2005. godine.

Bio je predsjedik i član predsjedništva Geografskog društva Crne Gore, bio je član predsjedništva Geografskih društava Jugoslavije, saradnik Komisije za krš Internacionalne geografske unije, bio je urednik Godišnjaka geografskog društva Crne Gore, učesnik i organizator brojnih seminara, simpozijuma i kongresa koji su se bavili geografskom tematikom. Bio je počasni član Srpskog geografskog društva, član i predsjednik Speleološkog društva Crne Gore. Bio je član Odbora za geologiju i geografiju CANU, odjeljenja prirodnih nauka, a za redovnog člana DANU biran je 1999. godine. Proveo je više mjeseci na specijalizacijama u Rusiji, Italiji, Poljskoj, Njemačkoj i Siriji. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova koji tretiraju geografske specifičnosti Crne Gore.

Branko Radojičić je tokom veoma uspješnog rada u prosveti, obavljao i mnoge društvene funkcije. Bio je poslanik Skupštine Crne Gore od 1968. do 1976. godine. Od 1978. do 1982. bio je predsjednik Skupštine republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja, predsjednik Savjeta za prosvjetu Opštine Nikšić, član Pedagoškog savjeta Crne Gore i Prosvjetnog savjeta Jugoslavije, učestvovao je u izradi baznih eleborata i razvojnih projekata pojedinih privrednih i društvenih oblasti  u Crnoj Gori i Jugoslaviji.

Za dugogodišnji uspješan rad dobio je i značajna priznanja: Nagradu „Osamnesti septembar“ Opštine Nikšić 1959. godine, 

Nagradu Oktoih 1972. godine i Nagradu DANU Sclavorum regnum 2002. godine. Dobitnik je: Ordena rada II reda 1959. godine, Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima 1974. godine i Ordena SFRJ sa srebrnim vijencem 1983. godine.

Objavio je najznačajnija djela iz oblasti geografske nauke Crne Gore, od kojih treba istaći: Geografija Crne Gore - prirodna osnova, Geografija Crne Gore – društvena osnova i regije, Vode Crne Gore i Geografski enciklopedijski leksikon.

Dragi naš profesore Radojičiću, ostavili ste neizbrisiv trag u nauci i obrazovnom sistemu Crne Gore. Sa velikim pijetetom će Vas se sjećati brojni učenici nikšićke Gimnazije i brojne generacije studenata Fakulteta u Nikšiću. Bili ste i ostali svijetli primjer odličnog profesora, kolege, rukovodioca pa ćemo mi Vaši đaci nastojati da idemo putem koji ste nam trasirali.

Nekada se zna kazati, otašao je prvi među jednakima, ali ovaj put to ne važi, sada jedino možemo reći da danas odlazi najbolji od najboljih.

Neka Vam je vječna slava i hvala!

 

Broj posjeta : 680

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.