Potpisan sporazum o nastavno-naučnoj saradnji sa Filozofskim fakultetom u Beogradu

15.07.2022


Prodekan na Filozofskom fakultetu UCG, prof. dr Marijan Premović, imao je susret i razgovor sa prodekanom za nauku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Milanom Stančićem. Susret je bio prilika da se potpiše sporazum o nastavno-naučnoj saradnji, za koji su bili zainteresovana oba fakulteta.

Saradnja obuhvata realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata; organizovanje zajedničkih konferencija, ljetnjih škola; zajedničke publikacije i izdanja; razmjenu publikacija; razmjenu studenata i zaposlenih; uzajamnu pomoć u edukaciji studenata i nastavnog osoblja, kao i druge oblasti saradnje od zajedničkog interesa koje mogu biti specifikovane naknadno.

Prodekani oba fakulteta konstatovali su da je kroz zajedničku saradnju jedino moguće unaprijediti nastavno–naučne aktivnosti, kao i kvalitet rada obije institucije.

Broj posjeta : 245

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.