Konačne rang liste i informacija o upisu na osnovne studije - treći rok
Upis kandidata primljenih na studije prema konačnim rang listama vršiće se 08. i 11. 09. 2023. godine (oba dana od 10h do 15h) u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta. 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

- originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole;

- kopija diplome “Luča” i original diplome na uvid;

 - kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

- indeks sa uredno popunjenom prvom stranom;

- dvije identične fotografije (format za indeks);

- dva popunjena prijavna lista (kupuju se u knjižari).

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da upis obave zaključno sa 11.09.2023. godine do 15 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Konačne rang liste su u prilogu.

Komisija za upis

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.