Obavještenje za upis naredne godine i obnove godine, za sve nivoe studija
O B A V J E Š T E NJ E

Za upis naredne godine i obnove godine, za sve nivoe studija

UPIS STUDENATA U NAREDNU GODINU STUDIJA JE U TOKU (za studente čiji upis ne zavisi od septembarskog ispitnog roka) I TRAJAĆE DO ZAVRŠETKA ISPITNIH ROKOVA.

ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPITE U SEPTEMBARSKOM ROKU UPIS ĆE SE OBAVITI NAKON ZAVRŠETKA ROKA A STUDENTI SU DUŽNI DA SE UPIŠU NAJKASNIJE DO 15. 10.2023.godine

ZA UPIS JE POTREBNO PREDATI:

  • index
  • popunjen prijavni list koji dobijate u studentskoj službi
  • dokaz o uplati naknade za školarinu za zimski semestar 2023/2024 – I rata i cjelokupan dug za 2022/2023 ako ga ima (za studente koji plaćaju školarinu)
  • NAPOMENA: Studenti koji nijesu u cjelosti izmirili dugovanja za školarinu iz 2022/2023 godine neće moći regulisati status za 2023/2024 studijsku godinu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.