Prezentacije o Istanbulskoj konvenciji - SOS telefon Nikšić
Prezentacije o Istanbulskoj konvenciji - SOS telefon Nikšić

SOS telefon Nikšić održaće polusatne prezentacije pod naslovom “Značaj Istanbulske konvencije” u Svečanoj sali Filozofskog i Filološkog fakulteta prema sljedećem rasporedu:

-  25.10.2023. (srijeda) u 13.00 časova za studente prve i druge godine osnovnih studija,

26.10.2023. (četvrtak) u 13.00 časova za studente treće godine osnovnih i prve i druge godine master studija.

Istanbulska konvencija, poznata i kao Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, predstavlja zlatni standard u zaštiti žena od različitih oblika nasilja. Ova Konvencija donosi ključne mehanizme za prevenciju, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama. Njen cilj je promocija rodne ravnopravnosti i borba protiv rodno zasnovanog nasilja.

Na prezentaciji ćete saznati zašto je Istanbulska konvencija važna za vas.

  1. Konvencija postavlja najviše standarde za zaštitu žena od svih oblika nasilja, osiguravajući njihovu sigurnost.
  2. Konvenija pomaže u promociji jednakih prava za sve, bez obzira na pol i rod.
  3. Konvencija je obavezna u Crnoj Gori od 2014. godine i važno je znati kako se primjenjuje.
  4. Saznaćete koje ozbiljne posljedice nesprovođenje Konvencije ima na žrtve nasilja i zajednicu.

Prezentacija je dio projekta "Unaprijeđena implementacija Istanbulske konvencije u zemljama Zapadnog Balkana", koji se uklapa u okvir regionalnog programa "SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan."

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.