Novo predavanje profesorice Zrinke Nikolić Jakus na temu: Formiranje porodice u srednjem vijeku
Novo predavanje profesorice Zrinke Nikolić Jakus na temu: Formiranje porodice u srednjem vijeku

Predavanje profesorice Zrinke Nikolić Jakus na temu Formiranje porodice u srednjem vijeku, biće održano u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta, u petak, 10. maja 2024, u 17h.

Na predavanje su pozvani studenti, akademsko osoblje i šira publika.

Zrinka Nikolić rođena je 4. 1. 1973. u Zagrebu gdje je završila i osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1996. jednopredmetni studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radom Urbana kultura u djelima Jurja Habdelića. Godine 1996.-1997. bila je na poslijediplomskom studiju na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti te je 1997. magistrirala radom "The Family Structure of Dalmatian Protopatriciate in the Tenth and the Eleventh Centuries". Godine 1997.-1999. pohađala je poslijediplomski studij na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 1999. magistrirala radom "Dalmatinsko gradsko plemstvo u desetom i jedanaestom stoljeću". Proširena verzija rada objavljena je kao knjiga "Rođaci i bližnji. Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku" 2004.

Od 1998. znanstvena je novakinja na projektu Temeljni dokumenti hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2002. na projektu Hrvatska i Srednja Europa u srednjem vijeku te je od 2007. suradnica na projektu Monumenta mediaevalia varia (Srednjovjekovni povijesni spomenici). U prvoj polovici 2002. boravila je na znanstvenom usavršavanju u SAD-u na University of Michigan i University of California Los Angeles (UCLA). Doktorirala je 2004. na Odsjeku za srednjovjekovne studije Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti radom "The Formation of Dalmatian Urban Nobility: Examples of Split, Trogir and Zadar".

Od 2000. predaje Hrvatsku povijest srednjeg vijeka na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2004. do 2006. i na dislociranom studiju povijesti u Splitu. Od 2005/2006. osmislila je i novi predmet Historiografski praktikum koji predaje na preddiplomskom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu za koji je napisala i udžbenik. Osmislila je i predmet Rođaci i bližnji: obiteljske strukture u srednjem vijeku koji predaje na diplomskom studiju povijesti na Filozofskom fakultetu, a jedan je od nositelja predmeta Hrvatska povijest srednjeg vijeka na preddiplomskom studiju. Od 2004. sudjeluje i u poslijediplomskom studiju Odsjeka za povijest, a od 2006./2007. u poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju medievistike te napokon u poslijediplomskom studiju predmoderne povijesti. Izabrana je 21.12.2005. u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 29.2.2012., u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te 24.4. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

U znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovnog profesora izabrana je 10. 9. 2019. Od 2015. do 2019. suradnica je na projektu Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor (URBES), IP-2014-09-7235, a od 2020. do 2024. na projeku Topografija vlasti: istočnojadranski gradovi u srednjovjekovnim prostorima vlasti (TOPOS), IP-2019-04-2055. Godine 2015. uredila je svezak "Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550-oko1150)" u seriji Povijest Hrvata Matice hrvatske. Članica je uredništva znanstvenih časopisa Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (2010-2019) i Povijesnih priloga (2009-). Područje njezinog znanstvenog interesa su socijalna povijest, osobito povijest plemstva, žena, povijest obitelji, djece i djetinjstva te u posljednje vrijeme i povijest osoba s invaliditetom i migracija u kasnom srednjem vijeku.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.